top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Rozvrh pre IV. A

IV. A 1 2 3 4 5 6
Pondelok PDA VLA INF MAT SJL  
Utorok MAT SJL MAT ANJ PVC VYV 
Streda SJL NBV MAT HUV SJL
Štvrtok VLA ANJ MAT SJL PDA  
Piatok TSV TSV SJL SJL ANJ  

 

Rozvrh hodín súvisí s časovou organizáciou vyučovania, je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy. Kvalitne pripravený rozvrh v mnohom uľahčí prácu učiteľom a je základným pilierom úspešného priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány školského vzdelávacieho programu. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, nie je povolené ju bezdôvodne predlžovať ani skracovať. Malé prestávky bývajú spravidla desaťminútové, hlavná (veľká) prestávka trvá 15 – 30 minút, zvyčajne nasleduje po druhej vyučovacej hodine.

Režim vyučovacích hodín

Dĺžku jednotlivých vyučovacích hodín, dĺžky prestávok nájde tu.

Vysvetlivky:

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!