top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Rozvrh pre I. A

I. A 1 2 3 4 5
Pondelok SJL SJL MAT PVO
Utorok SJL MAT SJL VYV VYV
Streda NBV SJL MAT SJL SJL
Štvrtok SJL MAT SJL HUV
Piatok SJL MAT TSV TSV

 

Rozvrh hodín súvisí s časovou organizáciou vyučovania, je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy. Kvalitne pripravený rozvrh v mnohom uľahčí prácu učiteľom a je základným pilierom úspešného priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány školského vzdelávacieho programu. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, nie je povolené ju bezdôvodne predlžovať ani skracovať. Malé prestávky bývajú spravidla desaťminútové, hlavná (veľká) prestávka trvá 15 – 30 minút, zvyčajne nasleduje po druhej vyučovacej hodine.

Režim vyučovacích hodín

Dĺžku jednotlivých vyučovacích hodín, dĺžky prestávok nájde tu.

Vysvetlivky:

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!