top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Regionálne športové hry 2013

Najväčšie športové podujatie detí ZŠ Košického kraja Regionálne športové hry 14. 06. 2013 Košice

V piatok 14. 06. 2013 budú Košice hostiť viac než 1000 detí a 100 učiteľov z 30 základných škôl Košického kraja. V Športovom areáli Galaktik a na futbalovom ihrisku Dneperská si žiaci základných škôl zmerajú sily vo futbale, vybíjanej, basketbale, volejbale, tenise, stolnom tenise, atletike a tí najmenší v mini olympiáde. Registrácia športovcov začne od 07.30 h. Slávnostné zahájenie je naplánované na 09.00 h.

Podujatie organizačne zastrešuje Futbalový klub Galaktik s celým tímom rozhodcov, ktorí budú dohliadať na jednotlivé súťažné disciplíny a 50 dobrovoľníkov sa bude starať o to aby podujatie dopadlo na jednotku s hviezdičkou. Podujatie je pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča a splnomocnenca vlády pre mládež a šport Dušana Galisa. Tí zároveň regionálne športové hry v Športovom areáli Galaktik v piatok ráno slávnostne otvoria.

Žiaci Základnej školy Skároš budú súťažiť takto:

Mladší žiaci (1. a 2. ročníka) budú súťažiť vo vtipnej detskej miniolympiáde v disciplínach:

  • hod do cieľa,
  • skoky na švihadle,
  • beh vo vreci

Starší žiaci (3. a 4. ročníka) budú súťažiť v atletických disciplínach:

  • beh na 60 metrov
  • beh na 220 metrov,
  • hod kriketovou loptičkou,
  • štafetový beh chlapci aj dievčatá,
  • skok do diaľky s rozbehom.

Všetci zúčastnení získajú darček nielen za umiestnenie, ale aj za účasť. Okrem šporovania zažijeme aj deň plný zaujímavého programu, užijeme si skákací hrad a iné zaijímavosti. Tešíme sa!

Doplnenie:

Pozvánka na športové hry základných škôl od FK GALAKTIK v Košiciach nás milo prekvapil a všetky aktivity rozpálených júnových dní sme venovali pohybovej príprave našich žiakov.

Zo strany organizátora bola zabezpečená doprava do Košíc, strava aj pitný režim. V tento rozpálený deň, keď padali nielen rekordné teploty, ale aj výkony našich malých borcov. Potešili sme sa celodennému pitnému režimu vo forme džúsu od McDonaldu.

 

Všetci žiaci sa statočne zapojili do všetkých športových disciplín. Dokonca Miško Helméczy, žiak 3. ročníka získal vo veľkej konkurencii 3. miesto v behu na 60 m.

Za účasť na tomto podujatí plnom športových súťažných disciplín, ale aj nesúťažného skákacieho hradu, trampolín, šmykľavky ďakujeme nielen FK Galaktik, ale aj pánovi ministrovi Dušanovi Čaplovičovi a pánovi Dušanovi Galisovi, pod ktorých záštitou sa toto podujatie konalo.

Ďakujeme aj za športovú výbavu v hodnote 200,- €. Tvorí ju množstvo lôpt – futbalové, hádzanárske, volejbalové, basketbalové a dresov.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!