top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Pyšná princezná

Pre vidiecke školy je sviatkom, keď k nám zavíta divadelná kultúra. Takým dňom bol pre našich žiakov 18. apríl 2018. Najväčšia trieda sa zmenila divadelnú sieň. A nielen to. Mnohí žiaci pochopili nevšednosť tejto milej chvíle. Prišli sviatočne vyobliekaní.

Umelci z Prešova z divadielka Portál zahrali známu ľudovú rozprávku Pyšná princezná. Kontakt hercov s deťmi bol výborný. Prežívali citlivo zápletku deja zábavnej rozprávkovej hry.

Bolo to určite lepšie, ako počítačová hra! Nakoniec sa veľmi slušne naši žiaci poďakovali hercom za pekné predstavenie kyticou kvetov.

Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutia.

Viac obrázkov vo Fotogalérii školy

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!