top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

EnglishOne

Stretnutie s native spíkrom

V októbri sa naša škola zapojila do známeho projektu s názvom EnglishOne zameraného na rozvíjanie jazykových zručností v predmete anglický jazyk. Dostali sme prístup na moderný digitálny vzdelávací portál, prostredníctvom ktorého sa naši žiaci hravou formou zlepšujú vo svojej angličtine.

Zábavné hry nadchli mnohých našich žiakov – pustili sa do ich riešenia a vzájomného súťaženia. Za dva týždne sa nám podarilo splniť dostatočný počet úloh na to, aby našu školu mohol navštíviť native spíker. A tak 09. 11. 2017 sme privítali v škole Marka z Veľkej Británie.

Vďaka nemu sme počuli jazyk z úst rodeného Angličana, overili si úroveň svojej angličtiny, odbúrali strach z rozprávania, ale najmä sme sa zahrali, zasmiali. Mark bol veľmi milý a zábavný, naučil nás nové hry, ktoré určite budeme aj naďalej využívať na hodinách anglického jazyka.

Veľká vďaka patrí aj lektorke EnglishOne PaedDr. Martine Bakajsa, ktorá si všimla aktivitu našej školy a priviedla Marka až k nám. THANK YOU FOR YOUR TIME.

Dúfame, že sa nám niekedy ešte podarí takého stretnutie.

Na stránke EnglishOne napísali:

Návšteva nativa spíkra na ZŠ Skároš

Viac fotografií je možné nájsť na stránke Fotogaléria školy

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!