top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Základná Škola Skároš

Zápis do 1. ročníka, ZŠ Skároš

pozýva deti a ich rodičov na

slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ

6. apríla 2020

v čase od 14.00 hod. do 18:00 hod.

v priestoroch ZŠ na Školskej ulici č. 251 v Skároši.

Na zápis prosíme doniesť:

  1. Dieťa

  2. RODNÝ LIST dieťaťa

  3. OBČIANSKY PREUKAZ rodič

  4. PREUKAZ POISTENCA dieťa

Zapisujeme deti, ktoré do 31. 8. 2020 dovŕšia šiesty rok veku, narodené do 31.augusta 2014.

V súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Deti do 1.ročníka zapisujeme aj mimo tohto termínu.

Možnosť zapísať dieťa do školy je podľa školského zákona

od 1. apríla do 30. apríla 2020 každý deň v ZŠ počas pracovnej doby, alebo na základe telefonickej dohody aj v iný čas.

Tel: 055/6980081

Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ Skároš

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!