top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

História našej školy - začiatok

Začiatok

V obci Skároš zaznamenali začiatky školstva už v roku 1792, ktoré sa spájajú s vybudovaním reformovaného – kalvínskeho kostola. V obci bol kalvínsky farár, ktorý vyučoval miestne deti čítať a písať. Vyučovanie prebiehalo v primitívnych podmienkach a predovšetkým v zimných mesiacoch do doby, kým sa nevyliahli húsatá z vajec.

Od roku 1800 má Skároš školu.

Od roku 1896 nastali v školstve v obci zmeny. Po tomto roku bola ľudovýchova v obci povinná na základe zákona, ktorý určoval povinnú školskú dochádzku. Po tomto roku sa začali budovať aj prvé školy, rovnako ako aj v našej obci.

Dedina Skároš dostala od štátu podporu 1.200,- Kč na vybudovanie samotnej budovy školy a tzv. udržiavateľský príspevok vo výške 5% z obecnej prirážky. V terajšej budove sa započalo vyučovanie v roku 1900. Štát ponechal udržiavací príspevok vo výške 5% a tiež 2.300,- Kč ako pôžičku, ktorá sa využila pri výstavbe školskej budovy.

Eduard Langer

Prvým učiteľom v tejto škole bol Eduard LANGER, ktorý si neskôr meno pomaďarčil na Eduard DUKA. Duka nastúpil na školu 18. 08. 1896 a vyučoval od 17. 09. 1896 v jednom čeľadníckom dome tunajšieho zemana na tzv. Genči porte. Vyučoval predovšetkým kalvínov, katolíci chodili do školy v obci Ždaňa. Škola bola umiestňovaná na rôznych miestach, až do doby, kým sa skutočná školská budova nevybudovala.

Eduard Duka vyučoval na tunajšej škole až do 22. 10. 1903. Za svojho pôsobenia zaviedol v dedine včelárstvo. Odbornými radami učil miestnych ľudí ako správne chovať včely. S deťmi absolvoval mnoho vychádzok po tunajšej krásnej prírode, kde ich učil rozoznávať vtákov a vysvetľoval im zaujímavosti okolitého prírodného bohatstva. Sviatok vtákov a stromkov bol ich najväčšou radosťou a slávnosťou. Eduard Duka bol učiteľom detí, no nielen ich.

Často viedol dlhé rozpravy s miestnymi gazdami a poučoval ich o správnom a racionálnom hospodárení. Rady, ktoré poskytol o štepení stromkov sa gazdom mnohonásobne vrátili v podobe bohatej úrody ovocia.

V tých časoch bolo Skárošské ovocie vyhľadávané a malo svoju cenu aj na trhu v Košiciach, rovnako ako med od miestnych včelárov.

Eduard DUKA nebol len učiteľom žiakov, ale bol aj priateľom a radcom celej dediny. Svojím prístupom zakorenil do duší detí i obyvateľov Skároša lásku k prírode.

Učitelia 

Od tej doby bola škola úzko spätá s dejinami samotnej obce Skároš. Slamené strechy na sedliackych domoch s malými okienkami sa zmenili na plechové, škridlicové a eternitové. Miesto vaľkových domčekov sa začali stavať kamenné domy s veľkými vzdušnými oblokmi.

Od roku 1896 do roku 1921 bola škola jednotriedka a učitelia sa stále menili. Po Eduardovi Dukovi prišli do dediny viacerí učitelia, ktorí pokračovali v jeho práci. Boli to predovšetkým učitelia Michal Kováč, Karol Herman, Ľudovít Láncoš a učiteľky Ilona Michaeliš, Elka Sichertová, Jarka Bodolányiová, Gabriela Kerczová. Učiteľky sa okrem samotnej výučby venovali aj ručným prácam, hlavne háčkovaniu, vyšívaniu a pleteniu.

František Král

Vedenie školy sa znova dostalo do mužských rúk 01. 01. 1921, kedy bol ustanovený dekrétom František KRÁL učiteľ – správca.

František Král

Dňa 03. 01. 1921 prevzal školu aj správcovský byt. Škola bola v tom najhoršom a zúboženom stave. Od starostu obce Františka JAMBORA prevzal kľúče, ktoré však boli úplne zbytočné, lebo škola nemala žiadne zámky. Na druhý deň starosta dal zavolať Štefana Vereba st. tesárskeho a murárskeho majstra zo Ždane, ktorý opravil to najnutnejšie.

Dňa 05. 01. 1921 František Král urobil súpis školopovinných detí obce a rozdelil ich do ročníkov. V každodennej škole bolo zapísaných 46 žiakov a v škole opakovanej 24 žiakov.

Vyučovanie sa začalo 07. 01. 1921 s dosť veľkými prekážkami a ťažkosťami, ktoré spôsobovali aj rodičia. Nechceli posielať svoje deti do školy, tým pádom ani nemohla byť škola vykurovaná. Vykurovanie školy sa riešilo, tak, že žiaci nosili polienka z domu a tými sa kúrilo v piecke v školskej budove. Až neskôr Školský inšpektorát v Košiciach poukázal obnos 1.700,- Kč na režijné výdavky školy. Vzhľadom k tomu, že škola bola čiastočne opravená, bol stav školy udržateľný.

Obyvateľstvo malo veľkú radosť zo slovenského učiteľa a slovenskej školy, lebo dedina bola prihraničná a vplyv Maďarska bol veľký. Učiteľ František Král bol poverený popisom ľudu a dňa 16. 02. 1921 vykonal rátanie, pri ktorom bez nátlaku sa 99% obyvateľov označilo za Slovákov.

História školy bude pokračovať a postupne budú pridávané nové články.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!