top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Začiatok školského roka 2018/2019

Pre niekoho po dlhých, pre iných zase po krátkych prázdninách sme sa v prijemnej atmosfére stretli 3. septembra na našom školskom dvore. Najviac v očakávaní boli naši zdatní prváci a samozrejme aj ich rodičia. Veľmi nás prekvapili svojou spontánnosťou a samostatne sa celej škole predstavili. Príhovorom nám školský rok otvoril pán starosta, pán farár i naša pani riaditeľka. Následne sa naši školáci presunuli so svojimi pani učiteľkami do tried, kde prváčikov čakali na stoloch prvé písanky i šlabikáre.

Po prechode chodbou a triedach si mohli všimnúť našu výnimočnú výzdobu. Škola sa po minuloročných ľudových tradíciách prezliekla do nového šatu – environmentálnej výchovy. Už minulý rok sme sa s touto témou nemalo zahrávali a pomocou rôznych školských a mimoškolských aktivít sme sa environmentálne vzdelávali. Škola by mala byť nielen dielňou ľudskosti, ale aj miestom, kde sa zaštepí do sŕdc detí vzťah k prírode.

Keď zalistujeme v našej, skoro storočnej, školskej kronike, dočítame sa o živote našich predkov a o ich múdrych učiteľoch. Dodnes ešte stoja zvyšky starého sadu. Učiteľ sadil stromky, štepil ich, učil deti pracovať na políčkach a neodmysliteľnou súčasťou bolo včelárstvo. Naša krásna školská záhrada je aj dnes obrovskou zážitkovou učebňou. Naši žiaci tu oddychujú, kŕmia vtáctvo, robia im búdky, kŕmidlá, zbierajú kvety a po vyučovaní sa do sýtosti vyšantia. V týchto tradíciách chceme aj naďalej pokračovať a naše deti učiť o životnom prostredí, vychovávať ich prostredníctvom životného prostredia a pre životné prostredie. Milí žiaci, starostliví rodičia, škola Vám ďakuje za výbornú reprezentáciu a úspech!

Viac obrázkov vo Fotogalérii školy

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!