top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Hviezdoslavov Kubín 2019

Na našej škole bolo v stredu 27. februára 2019 celoškolské kolo tejto literárnej súťaže. Odznelo 7 ukážok, žiaci sa zodpovedne pripravili, len najstarší žiaci 4. ročníka to podcenili.

Pani učiteľky sa zhodli v názore, že žiaci nielenže málo čítajú, ale neradi sa učia naspamäť. V tomto roku sme nemali favorita na obvodové kolo.

Veď ZŠ Skároš mala plodné roky výborných recitátorov. Zablýska sa nám na lepšie časy?

Viac obrázkov vo Fotogalérii školy

Viac informácií nájdete v článku Hviezdoslavov Kubín

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!