top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Hviezdoslavov Kubín

Pavol Országh Hviezdoslav - stručný životopis

Pavol Országh Hviezdoslav

Narodil sa 02. februára 1849 obci Vyšný Kubín ako tretie dieťa v schudobnenej rodine zemana, garbiara a roľníka Mikuláša Országha – Vyšňanovie, a Terézie, rodenej Medzihradskej. Mal brata a sestru.

Základné vzdelanie nadobudol na rodnej Orave – ľudovú školu navštevoval v rokoch 1854 – 1859 v mieste rodiska a v susedných obciach Jasenová a Leštiny. Ako žiak dosahoval veľmi dobré študijné výsledky. Pre jeho ďalší, najmä národný vývin mal veľký význam leštinský učiteľ Adolf Medzihradský, ktorý ho pripravoval aj na štúdium na maďarskom gymnáziu v Miškovci. V Leštinách, kde ukončil ľudovú školu, sa zásluhou učiteľa Adolfa Medzihradského učilo aj po slovensky. Aj pravidlá správania sa na leštinskej škole boli napísané po slovensky. A bola to najmä zásluha učiteľa Medzihradského, že rodina dala Pavla ďalej do škôl, pretože práve on ich upozorňoval na chlapcov výnimočný talent. Navyše bol Pavol chorľavý a vôbec sa nehodil pre gazdovskú prácu. Rok vypomáhal na gazdovstve svojmu strýkovi Jánovi, rodina sa však napokon rozhodla, že ho pošle k inému, pomerne bohatému a bezdetnému strýkovi Pavlovi – krajčírskemu majstrovi, do Miškovca, keďže tam bolo aj nižšie gymnázium. A tak sa Pavol Országh v septembri 1862 zapisuje do prvého ročníka gymnázia v Miškovci. Tam získal aj potrebnú znalosť maďarčiny, ktorá bola uňho chabá, sám spomínal, že sa musel „bifľovať,“ aby sa zaradil medzi prvých žiakov triedy. Pavol nechodil domov ani na prázdniny, ostával v Miškovci, kde preštudoval celú strýkovu knižnicu. Tak si obľúbil poéziu a diela maďarských básnikov. Po strýkovej smrti v roku 1865 sa však vracia domov na Slovensko a nastupuje na evanjelické lýceum v Kežmarku, kde zavŕšil stredoškolské štúdiá roku 1870. Po ukončení gymnaziálnych štúdií sa presťahoval do Prešova, kde študoval na Právnickej akadémii. Advokátske skúšky zložil v Budapešti.

Poctili ho aj čestným doktorátom filozofie (PhDr. h. c.) na Karlovej univerzite v Prahe.

Po skončení štúdia začal pôsobiť ako advokátsky koncipient v mestách ako Dolný Kubín, Martin alebo Senica. V Budapešti vykonal advokátske skúšky a otvoril si v Námestove samostatnú advokátsku prax. Všetky svoje tvorivé roky tak prežil na Orave, kde pôsobil taktiež ako člen súdu alebo vedúci filiálky Tatrabanky. Neskôr odišiel do Dolného Kubína, kde sa stal sudcom, a v máji sa oženil s Ilonou Novákovou, dcérou miestneho evanjelického seniora. Ich manželstvo bolo bezdetné. V roku 1921 začal rapídne zhoršovať jeho zdravotný stav, a po liečení v Prahe a Luhačoviciach napokon zomrel 08. november 1921 v Dolnom Kubíne, kde je aj pochovaný.

(Text z väčšej časti prebratý z Wikipédie)

Vznik Hviezdoslavovho Kubína

V roku 1953 vznikla edícia Hviezdoslavova knižnica, v ktorej vychádzala slovenská literatúra vo veľmi peknej sivej textilnej väzbe. Hviezdoslavov Kubín vznikol o rok neskôr ako reakcia na iniciatívu z domáceho prostredia a zároveň ako výzva k národu, no predovšetkým k deťom a mládeži, aby čítali a prednášali. Tento úmysel pretrval dodnes.

Helena Hegerová - učiteľka, múzejníčka

Od roku 1919 až do roku 1950 pôsobila ako učiteľka, neskôr ako kustódka Čaplovičovej knižnice v Oravskom múzeu.  V rokoch 1953 – 1957 pracovala ako kustódka a neskôr v rokoch 1957 – 1970 aj ako riaditeľka Múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Jej organizátorská a publicistická aktivita sa rozvinula najmä počas pôsobenia v Múzeu P. O. Hviezdoslava. Prispela k propagácii diela P O. Hviezdoslava doma i v zahraničí. Bola iniciátorkou a od 1954 spoluorganizátorkou súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín.

Hviezdoslavov Kubín

Celoslovenská postupová súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, neskôr aj divadlách poézie, a ešte neskôr aj v tvorbe detských recitačných kolektívov, nech sa na to ozeráme akokoľvek, zachováva si meno a odkaz jedného z najväčších slovenských básnikov a zároveň vzdeláva a kultivuje najmä deti, ale i mládež a dospelých. Pavol Országh Hviezdoslav zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás, a ono zas predlžuje živú spomienku na nášho významného básnika.

A tak sa väčšina škôl, rovnako ako naša v Skároši každoročne zapája do súťaže Hviezdoslavovho Kubína, aby presvedčili seba a svojich blízkych, svoje učiteľky a v neposlednom rade aj  porotu, ktorej prednesie svoje dielko. Účinkujúci postupne prechádzajú triednymi, školskými, okresnými kolami, aby vystúpili na celoslovenskej súťaži v Dolnom Kubíne, dúfajúc sa im ujde cena najcennejšia.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!