top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Deň strašidiel 2016

Halloween, či Dušičky? To bolo dôvodom na zamyslenie sa a stretnutie sa našich žiakov s pani učiteľkou Járošiovou. Tá im pripravila zaujímavú prezentáciu, ako vznikli tieto dni, ktoré si pripomíname s nástupom novembrových dní.

Dozvedeli sme sa, že Halloween ako ho poznáme my teraz, je komerčný sviatok Ameriky spojený so strašidlami, večierkami v kostýmoch, výzdobou príbytkov s tekvičkami. Čo bolo zaujímavejšie je, že jeho pohanský pôvod siaha až ak k starému keltskému národu.

Sviatok Dušičiek je ale naším pôvodným kresťanským sviatkom uctenia si svojich predkov, ktorí už opustili tento svet. Mohli by sme, ale porozmýšľať, či sú nám bližšie naše pôvodné tradície, ktoré si naši predkovia pre nás uchovávali, alebo či si hneď budeme osvojovať cudzie zvyky.

V tento deň si naši žiaci v ŠKD dokončili pekné ikebany a popoludní boli na miestnom cintoríne s pani vychovávateľkou Lukáčovou ozdobiť hroby a zapáliť sviečky.

Pred tým, než sme stihli odísť na jesenné prázdniny sme stihli aj Deň strašidiel a veľkú zábavu. Už od rána prichádzali do školy všelijaké strašidlá a hrôzostrašné postavy. Mnohé deti sme ani nespoznali. Prvé hodiny sme neučili deti, ale strašidielka. Na posledných hodinách sme sa zabávali, tancovali a súťažili. Vyhlásili sme víťazov o najstrašidelnejšiu masku, o najlepšie pomaľovanú tvár a o najkrajšiu tekvicu. Bolo to veľmi náročné, deti aj rodičia sa naozaj pousilovali, veď posúďte samy.

Najväčší úspech mali súťaže. Odvážne deti si vyskúšali skrinku odvahy a hľadali cukríky medzi kadečím lepkavým, mokrým, slizkým, či hýbajúcim sa. Bolo naozaj odvážni! 

Viac fotografií vo fotogalérii

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!