top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Základná škola Skároš

Sídli na ulici Školskej 251 v obci Skároš. V našej škole kladieme dôraz na to, aby sa všetci cítili, čo najpríjemnejšie.

Dbáme o upravené a estetické prostredie tried, chodieb rovnako ako aj okolia školy.

Podporujeme zdravú klímu školy, založenú na partnerskej komunikácii medzi učiteľom a žiakom, tímovej práci a tolerancii k odlišnosti.

Škola je vybavená modernou PC technikou (12 počítačov, 8 notebookov, 3 dataprojektory, 3 interaktívne tabule, 12 LCD monitorov). Počítače sú napojené na intranetovú aj internetovú sieť. Na hodinách informatickej výchovy sa žiaci oboznamujú už od 1. ročníka s najmodernejšími technológiami.

Škola je vybavená moderným školským nábytkom (lavice, stoličky a skrinky), úsporným osvetlením, plastovými oknami so žalúziami.

V každej triede sú dávkovače mydla aj s papierovými utierkami. V priestoroch budovy je aj výdajná školská jedáleň. Hygienické vybavenie školy je v súlade s platnými normami.

Samotný areál školy je tvorený budovou školy, hospodárskou budovou, učebňou v prírode „EKO trieda" a školským sadom s ovocnými stromami (slivka, jabloň, hruška).

Fotografie školy je možné pozrieť ako prezentáciu tu. Okolie školy a jej priestory, vrátane moderných didaktických pomôcok, si môžete pozrieť na stránke fotogalérie školy.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!